Rozliczenie PIT-u online możliwe bez e-podpisu

0 Comment

Obowiązkowe zeznanie podatkowe PIT można wysłać przez internet i nie trzeba do tego e-Podpisu. Co zatem jest konieczne, aby złożyć elektroniczną deklarację?

E PITy po prostu można składać przez internet poprzez wykorzystanie danych weryfikacyjnych takich jak: PESEL, NIP, data urodzenia, imię, nazwisko, kwota przychodu. Wysłanie PIT online może odbyć się za pośrednictwem systemu e-Deklaracje, czyli programu do rozliczeń rocznych przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Konieczne jest także posiadanie adresu e-mail, aby odebrać UPO. UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru umożliwia sprawdzenie statusu przedłożonego dokumentu, ale przede wszystkim jest potwierdzeniem, że podatnik dokonał obowiązkowego rozliczenia rocznego za pośrednictwem internetu i wysłał dokument do odpowiedniego urzędu skarbowego. W internecie znaleźć można darmowy program do rozliczania PIT za 2016 rok, który pomoże przejść przez wszystkie kroki formularza oraz dobrać i wypełnić załączniki, a następnie złożyć zeznanie online i pobrać UPO.

W roku 2017 bez korzystania z e-podpisu możliwe jest przesyłanie przez internet następujących zeznań podatkowych: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28, PIT-16A, PIT-19A, PIT-16. Poza tym, możliwe jest także składanie za pośrednictwem internetu deklaracji podatku VAT, jak również podatku od czynności cywilnoprawnych.
angielski-biały-wymiana-głowicy-pieniędzy_1203-5377
Jak wspomniano na początku, kwota przychodu należy do danych weryfikacyjnych. Zatem składając PIT za 2016 należy wpisać przychód z PIT za 2015 bądź wartość zero w przypadku, gdy za 2015 rok nie został złożony żadnen dokument z zeznań czy obliczeń rocznych podatku.

Jeżeli małżonkowie rozliczają się wspólnie, wystarczy podpisać PIT danymi jednego z małżonków. Małżonkowie nie muszą udzielać sobie pełnomocnictw, aby złożyć deklarację elektroniczną. Wniosek o opodatkowanie łączne z małżonkiem jest wyrażany automatycznie, jeżeli na druku zaznaczono opodatkowanie wspólne i podpis jednego z małżonków traktuje się jako dane uwierzytelniające.