PIT 36 online, rozliczanie przez Internet

0 Comment
Kampania ma ukazać podatnikom, że rodzima administracja skarbowa staje się coraz bardziej nowoczesna i stosuje przyjazne podejścia informatyczne. Rozliczenie przez Internet cieszy się coraz wyższym zaufaniem podatników, ilość osób rozliczających się przez Internet wzrasta z roku na rok. W tym roku i Ty możesz przyłączyć się do tego zespołu. Rok 2014 jest kolejnym już, za który obywatele będą mogli oddać rozliczenie za pośrednictwem Internetu, bazując na deklaracjach nie potrzebujących podpisu elektronicznego.

Rozliczenia online

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Wystarczy wobec tego wykorzystanie platformy internetowej względnie oprogramowania do wyliczania PIT ów online. Program e-pity wskaże jaki formularz wypełnić np. PIT 36, i wskaże jakich dowodów będziesz potrzebować, aby błyskawicznie zapełnić formularz.

PIT-36 jest na ogół wypełniany przez płacących podatki prowadzących aktywność gospodarczą, oprocentowaną według skali podatkowej. Taki typ blankietu muszą wypełnić też podmioty zdobywające przychody z wynajmu opłacane na zasadach zbiorowych.

Prócz tego blankiet pit 36 planowany jest zarówno dla podatników opodatkowujących osobiste środki utrzymania indywidualnie, jak i ogółem z przychodami współmałżonka, lub w sposób przewidziany dla jednostek samotnie wychowujących pociech, w tym też dla osób posiadających punkt zamieszkiwania dla celów skarbowych w innym aniżeli Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, przy użyciu skali podatkowej.

Istotnym punktem w poświadczeniu podatkowym jest darowanie 1% zobowiązania na ważny cel. Rozliczanie PIT u przez Internet (rozliczenia pit online – wyraźnie dominuje nad oddzielnym dopełnianiem rubryk. Dostarczenie deklaracji fiskalnej online, jest najłatwiejszym i najszybszym trybem złożenia deklaracji rocznej. Możesz to zrobić bez opuszczania domu albo z umownego, wygodnego dla ciebie miejsca.

Wszyscy musimy wiedzieć, że oddając rozliczenie przez Internet, przyczyniamy się do ochrony środowiska, ponieważ miara zaoszczędzonego w ten sposób makulatury jest kolosalna.