Formularz PIT O – kiedy jest potrzebny?

0 Comment

Podatnicy, którzy korzystają z ulg podatkowych, zobowiązani są do tego, aby oprócz złożenia PIT złożyć także druk informujący o tych ulgach czy odliczeniach. Chodzi tutaj o druki PIT O oraz PIT D. Podatnik powinien wybrać odpowiedni formularz oraz wprowadzić do niego kwotę wykorzystanej ulgi.

Kiedy należy złożyć załącznik PIT O?

PIT O to odpowiedni załącznik do deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-28. Formularz PIT O służy do wskazywania następujących ulg: ulga na internet, ulga na dziecko, ulga z tytułu przekazanych darowizn, ulga w związku z kosztami rehabilitacji oraz kosztami związanymi z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych, ulga w związku z wpłatami na IKZE, ulga z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, ulga w związku z wydatkami na nowe technologie, ulga na wyszkolenie uczniów oraz ich zatrudnienie w celu przygotowania do zawodu, ulga z tytułu umowy aktywizacyjnej oraz ulga abolicyjna.

W przypadku załączenia PIT O w deklaracji PIT, należy wskazać ilość druków załączonych (jeśli nie starczy miejsca na wykazanie wszystkich rozliczanych ulg w jednym załączniku, wówczas składa się kolejny załącznik PIT O określając go kolejnym numerem). Małżonkowie, którzy rozliczają się wspólnie na PIT-36 lub PIT-37 wypełniają także wspólny załącznik PIT O. Korzystając z PIT O konieczne jest udokumentowanie prawa do przysługujących podatnikowi ulg. Wymagane dokumenty dołącza się do zeznania podatkowego i należy je przechowywać aż do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego (w przypadku PIT za 2016 dokumenty trzeba przechowywać do końca 2022 roku).

Warto wiedzieć, że ulgi niewykazane w zeznaniu rocznym nie przepadają, gdyż można z nich skorzystać na zasadzie korekty deklaracji. Niemożliwe jest jednak przenoszenie niewykorzystanych ulg na kolejne lata, co oznacza w praktyce, że jeżeli kwota wykazanych ulg przekroczy przychody podatnika bądź wartość podatku będzie za niska w stosunku do wykazanych ulg, to niewykorzystana kwota przepada.