Najważniejszy obowiązek każdego podatnika, czyli jak prawidłowo złożyć swój pit.

0 Comment
Praktycznie każdy, kto w legalny sposób osiąga w naszym kraju dochody musi raz do roku dopełnić przykrego obowiązku względem naszego państwa, to znaczy złożyć deklarację i opłacić podatki. Jeśli się normalnie pracuje czy prowadzi swoją firmę, to teoretycznie nie powinno się nic dopłacać, ponieważ wszystkie zaliczki są przelewane w ciągu roku.

Jeśli będzie się korzystać z różnych odliczeń, to nawet można dostać zwrot podatku, który się zapłaciło, który do odebrania będzie po wypełnieniu zeznania. Za to jeżeli ktoś nie dopilnował tego obowiązku albo osiągał dochody z jakiś innych źródeł, to niekiedy może się okazać, że po rozliczeniu wszystkiego będzie jednak jakaś kwota do zapłacenia. Ustawa określa termin na końcowe dopełnienie tego obowiązku na końcówkę kwietnia, a jeśli wypada to w dzień wolny od pracy, to na następny dzień roboczy. Jest to termin nieprzekraczalny, a niewywiązanie się z obowiązku przedstawienia zeznania może się skończyć koniecznością wyjaśniania tego przed urzędnikami skarbowymi, a przeważnie także jakąś karą finansową. Polecany program do Pitów.
Dokumenty

Autor: http://www.freeimages.com
Źródło: http://www.freeimages.com

Deklarację podatkową można wypełnić samodzielnie, a można także zlecić to któremuś z biur rachunkowych. W praktyce policzenie należnych zobowiązań podatkowych nie jest jakąś strasznie trudną rzeczą, zwłaszcza że współcześnie można skorzystać z odpowiednich programów, pomagających przy tym. Jeśli ktoś używa tego typu narzędzi, to jego praca najczęściej będzie się sprowadzać do podania danych osobowych i kwot, jakie zostały podane na zeznaniach od pracodawcy .

Jeśli będą jakieś różne od dochodu czy podatek, to również należy je podać, po czym program pit sam policzy wysokość podatku, jaki powinien być zapłacony do urzędu skarbowego. Tego typu programy z reguły mają możliwość drukowania deklaracji, którą trzeba później podpisać i dostarczyć do urzędu. Można ją również przepisać na odpowiedni formularz, uważając jedynie żeby się nie pomylić, a można również przesłać elektronicznie. Ta ostatnia metoda jest coraz bardziej popularna, bo wszystko można zrobić z domu, bez potrzeby jeżdżenia do urzędu lub wysyłania listu.