Jak rozliczać PIT w przyszłym roku?

0 Comment

Praca zarobkowa nierozerwalnie łączy się z odprowadzaniem podatków, czyli realizowaniu obowiązku podatkowego wobec państwa. Każdy z nas się z tym zetknął, ale jak to wygląda w praktyce?

Podpisując umowę z pracodawcą lub zleceniodawcą, dostajemy na piśmie określenie kwoty, jaka będzie nam wypłacana za wykonaną pracę. Kwota ta jest określona najczęściej jako kwota brutto, czyli bez uwzględnienia potrąceń z tytułu składki na ZUS i zaliczki na podatek dochodowy. Dla realizacji obowiązku podatkowego interesuje nas ta ostatnia. Szczególnie po zamknięciu roku podatkowego (z dniem 31 grudnia) interesuje nas, jaka sumę zaliczek przekazał w naszym imieniu pracodawca do urzędu skarbowego. Dzięki tej informacji jesteśmy w stanie określić, czy podatek należny – obliczony od sumy naszych przychodów – został już pokryty, a jeśli tak, to czy nie przysługuje nam zwrot ewentualnej nadpłaty Obowiązek podatkowy ciąży na wszystkich osobach uzyskujących dochody z pracy zarobkowej, ale także np. z najmu lub dzierżawy własnych lokali, z tytułu renty lub emerytury itp. Ważne, aby pamiętać, że dla naszego komfortu funkcjonuje tzw. kwota wolna od podatku, wyznaczana w stosunku rocznym. W ostatnich tygodniach Ministerstwo Finansów zapowiedziało długo oczekiwane podniesienie wysokości tej kwoty. Niestety PIT-y 2017 będziemy musieli, podobnie jak w poprzednich latach, rozliczyć według starej kwoty wolnej.
desk-593317_640
Na rozliczenie podatku dochodowego mamy czas do końca kwietnia 2017 roku. Warto przypilnować tego terminu, żeby nie mieć potem nieprzyjemności i nie musieć składać dodatkowych wyjaśnień w urzędzie skarbowym. Oczywiście wielka tragedia się nie stanie, ale nie ma potrzeby dokładać sobie zadań i, nie ukrywajmy, często także stresu, zwłaszcza jeśli w prosty sposób możemy tego uniknąć. Pamiętajmy też, że PIT-y 2017 składamy za ostatni zakończony rok podatkowy, czyli za rok 2016. Jeśli przeprowadziliśmy budowę lub remont domu czy mieszkania w 2012 roku, to jest to także ostatni dzwonek, żeby uzyskać zwrot podatku z tytułu ulgi budowlanej.